Nederland Service

 

DE BOUWHUIS NEDERLAND SERVICE

Een eigen huis in uw thuisland? Voor een zorgeloos verblijf gedurende uw vakantie in Suriname of gewoon als beleggingsmogelijkheid voor de oude dagen? Bouwhuis Suriname is zich er van bewust dat bij een groot deel van de Surinaamse-Nederlanders  het verlangen leeft, of zelfs de behoefte bestaat om een huis in Suriname te bezitten. Wij introduceren daarom de Nederland Service: een service die toegang biedt tot een aantrekkelijke en op maat gesneden dienstenpakket bestemd voor alle Nederlanders, maar vooral toegespitst op de Surinaamse diaspora.

1. Een contactpersoon in Nederland

Het gemak dient de mens! Wij zijn recent overgegaan tot het aanwijzen van een contactpersoon in Nederland om de dienstverlening dichter bij onze klanten te brengen. Kunt u door tijdsgebrek of vanwege financiële redenen niet steeds overvliegen naar Suriname om de bouw van uw huis ter hand te nemen? Geen probleem! U kunt het gehele aankoop-, financierings- en bouwtraject vanuit Nederland in orde laten maken via ons aldaar gevestigde contactrelatie. Onze contactpersoon fungeert als proactieve klankbord en geeft de juiste Bouwhuis- informatie en -begeleiding. Maak gebruik van deze dienst en laat u overtuigen!

2. De Suriname hypotheek

Heeft u geen of onvoldoende geld om een eigen woning in Suriname te realiseren? Wij weten dat het steeds moeilijker wordt om een lening in Nederland te krijgen. Voor de klanten die niet de mogelijkheid hebben om in Nederland een krediet aan te gaan is de “Suriname Hypotheek” geïntroduceerd. Deze faciliteit maakt het mogelijk voor Nederlanders om een hypothecaire lening aan te gaan bij een lokale bank in Suriname. Daarmee kunt u zorgeloos de aankoop van uw bouwperceel en het daarop te bouwen woning financieren.

3. Uw eigen online account

Voor al onze Nederlandse klanten hebben wij de zogenaamde " Online Bouwinformatie Service" geïntroduceerd. Hiermee kunt u een aan ons toevertrouwde bouwproject nauwgezet volgen via uw eigen account op onze website. U krijgt een privé inlog-ID waarmee u kunt inloggen en onder meer de volgende zaken kunt volgen: 

  • Vorderingen in het bouwproces middels fototechnische rapportages;
  • Financiële rapportages c.q. overzichten van de financiële status van het bouwproject;
  • Tijdwerkschema;
  • Archivering van alle belangrijke stukken: al uw stukken worden digitaal opgeslagen in uw account en zijn elk moment te uwer beschikking. U zult aantreffen: notariele aktes, andere officiële stukken, perceelkaart, hypothecair uittreksel, nota's, bouwvergunning(en), bouwtekeningen, 3D-schetsen, etc.

 4. Voordelige financieringsbegeleiding

Ook aan Nederlanders bieden wij onze financieringsdiensten aan. Bouwhuis kan aan haar klanten voordelige financieringsfaciliteiten aanbieden dankzij samenwerkingsrelaties met andere actoren op de vastgoedmarkt in Suriname. De gangbare rentes zijn 12-15% per jaar met een looptijd van 20 - 30 jaren. In samenwerking met onze relaties is het ondermeer ook mogelijk u een bouwkavel en woning aan te bieden tegen 100% financiering, met andere woorden een "huis + kavel" tegen nul cent aanbetaling.

5. Gratis makelaardij

Wilt u bouwen in een specifieke omgeving? U bent niet verplicht te kiezen uit het kavelbestand van BouwHuis. Desgewenst kunnen wij actief op zoek gaan naar een bouwkavel in de door u aan te geven omgeving. Deze dienst is geheel gratis zolang de bouwopdracht aan BouwHuis wordt gegund.

6. Succesvolle vastgoedbelegging

Bouwhuis ondersteunt derden om op een transparante en voordelige wijze te beleggen in vastgoed: investeren in bouwkavels met of zonder huizen of volledige verkavelingsprojecten. Wij pogen als deskundige en betrouwbare partner in te spelen op de wensen van de klant. Omdat wij actief zijn in alle facetten van onroerend goed, waaronder projectontwikkeling (verkaveling), bouw en renovatie, makelaardij, boedeloplossingen, taxatie en financiering, kunnen wij veel eerder voordelige beleggingskansen identificeren en daarop inspelen. Onze klanten kunnen op grond van hun wens en behoefte begeleid worden in het proces om doelgericht en met maximaal succes in te spelen op deze beleggingsmogelijkheden.

7. Beheer en onderhoud

BouwHuis verleent ook haar diensten op het gebied van vastgoedexploitatie en beheer. Hieronder verstaan wij het actief onderhouden, beheren of exploiteren van vastgoed. Heeft u ondersteuning nodig om uw vastgoed te exploiteren en of te onderhouden? Onze klanten kunnen gebruik maken van deze dienst en krijgen toegang tot goedkope maar kwalitatief goede diensten vanuit ons netwerk.

 

Een eigen huis in uw thuisland!!

AANBIEDINGEN

Makelaardij

Bekijk onze reclame video

  • facebook logo
  • twitter logo
  • linkedin logo
  • googleplus logo