BOUWHUIS INVEST

Geld kan op vele manieren belegd worden in Suriname. Onroerend goed is er één van. Het verschil zit weliswaar in het rendement: onroerend goed is historisch gezien de beste investeringskeus gebleken in Suriname. Zelfs toen in andere delen van de wereld een sterke waardevermindering was opgetreden, bleek investeren en renderen in onroerend goed de meest solide keuze in Suriname.
 
Bouwhuis ondersteunt derden om op een transparante en voordelige wijze te beleggen in onroerend goed. Wilt u investeren in bouwkavels, huizen of volledige verkavelingsprojecten? Bouwhuis speelt als deskundige en betrouwbare partner in op uw wensen. Omdat wij actief zijn in alle facetten van onroerend goed, waaronder projectontwikkeling (verkaveling), bouw en renovatie, makelaardij, boedeloplossingen, taxatie en financiering, kunnen wij veel eerder zogenoemde "investment opportunity’s" identificeren en daarop inspelen. Onze klanten kunnen op grond van hun wens en behoefte begeleid worden in het proces om doelgericht en met maximaal succes in te spelen op deze investeringsmogelijkheden. Dankzij strategische partnerschappen met verschillende actoren op de vastgoedmarkt maken wij het verschil uit en zijn wij in staat een zo volledig mogelijke service te verlenen door alle nodige competenties beschikbaar te hebben.
Bij onze investeringsbegeleiding gaan wij ondermeer uit van vastgoedbeleggingen in de ruimste zin des woords,
 •               met een juiste keus m.b.t. ligging
 •               voor een bewuste doelgroep
 •               in een werkbaar budgetcategorie
 •               met een evenwichtige inzet van eigen middelen een geleend geld
 •               onder de voordeligste juridische structuur
 •               met een doelmatige fiscale structuur
 •               met het grootste meerwaarde potentieel en
 •               de beste financiële perspectieven
Middels vastgoedinvesteringen bent u instaat rendement te halen op lange en korte termijn met een laag en beheersbaar risico. Wij zeggen daarom altijd: "Investeren on onroerend goed loopt altijd goed!".

AANBIEDINGEN

Makelaardij

Bekijk onze reclame video

 • facebook logo
 • twitter logo
 • linkedin logo
 • googleplus logo